www.octrooibureau.nl
Hier kunt u alle relevante informatie omtrent patenten vinden, en zoeken in bestaande octrooien en databanken en handige links naar gespecialiseerde bureaus.

www.octrooicentrum.nl
Octrooicentrum Nederland draagt zorg voor de octrooiverlening in Nederland en voor de verspreiding van technische kennis, die in de octrooiliteratuur ligt opgeslagen. Octrooicentrum Nederland is erop gericht de bekendheid van het octrooisysteem te vergroten en het bewust gebruik ervan te stimuleren.

www.Bmb-bbm.org
Benelux merkenbureau, hier kunt u alle informatie vinden omtrent het registreren van merken en ook zoeken naar bestaande merken in de Benelux en Europa.

www.rvo.nl
Rijksdiesnt voor Ondernemend Nederland is het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. In opdracht van de overheid ondersteunt RVO initiatieven die duurzaamheid stimuleren. Uw organisatie kan daarvan profiteren, onder meer door subsidies voor energiebesparende maatregelen, milieuzorg of nieuwe, risicovolle technologie.

www.energieportal.nl
EnergiePortal ondersteunt consumenten en ondernemers door middel van kennis- en informatievoorziening op het gebied van duurzame energie, regelgeving, subsidies, besparen en het zelf opwekken van energie.

www.internationaalondernemen.nl
Deze portal is mogelijk door nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties en particuliere organisaties, profit en non-profit, in het kader van de Dutch Trade Board.

www.ce-marking.nl
Consultants Europe bv is sinds 1990 gespecialiseerd in de advisering van het internationale bedrijfsleven bij de uitvoering van Europese productwetgeving.

http://mkb.startmenus.nl
Startpagina voor MKB-ondernemers.

www.belasting.startpagina.nl
Startpagina voor financieel adviseurs.