Accelerator opvolger van SME instrument

Start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn in een van de EU-lidstaten kunnen EU-financiering en steun ontvangen voor baanbrekende innovatieprojecten met een groot marktpotentieel als onderdeel van de versterkte Europese innovatieraad (EIC) Pilot. De EIC-pilot biedt ondersteuning door zowel subsidie als blended Finance (subsidie in combinatie met aandelen investeringen) aan te bieden. Met deze  verbeterde financiering van EIC wil men snellere bedrijfsgroei en marktcreërende innovaties realiseren. Het moet ook de opschaling van innovatieve bedrijven vergemakkelijken door hen toegang te bieden tot uitgebreidere financiering. 

De EIC-pilot fungeert als paraplu voor verschillende EU-financieringsinstrumenten: de EIC Pathfinder (FET-open en FET-Proactive) de EIC Accelerator (voormalig SME - instrument): de  Fast Track to Innovation (FTI) en horizon prijzen, waardoor er een ' one stop shop ' voor de financiering van marktcreërende innovaties in de hele EU mogelijk is

De accelerator
De EIC Accelerator ondersteunt risicovolle, high-potential,  innovatieve MKB ondernemingen die nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen willen ontwikkelen en commercialiseren die economische groei en nieuwe markten kunnen ontsluiten in Europa of wereldwijd. 

Welke ondersteuning is beschikbaar?
De EIC Accelerator ondersteunt close-to-Market activiteiten, met als doel een sterke impuls te geven aan baanbrekende innovaties met een hoog marktpotentieel. Innovatieve MKB bedrijven met een duidelijke commerciële ambitie en een potentie voor grote groei en internationalisering zijn de voornaamste doelgroepen

Subsidie
Er is Subsidie beschikbaar voor het door ontwikkelen van de innovatie en de voorbereiding op de commerciele exploitatie door bijvb demonstraties: Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van 500.000 EUR tot maximaal en 2,1 miljoen EUR (70% van de totale project kosten ).

Eigen vermogen 
Voor de geselecteerde ondernemingen is er ook de mogelijkheid (optie,  niet verplicht) om het eigenvermogen te vergroten door risico financiering aan te nemen. Via het verkrijgen van een minderheids aandeel in de ondernemingen, door deelnemingen van investeerders te faciliteren en door zelf als EU deel te nemen in de gefunde bedrijven is tot maximaal €15.000.000 extra financiering mogelijk per bedrijf. 

Gratis Business Coaching (optioneel) om de innovatiecapaciteit van het bedrijf te ondersteunen en te versterken en om het project op een lijn te brengen met strategische plannen;

Subsidiable activiteiten
Alle aktiveiteiten van van TRL 6 ( prototype ) tot TRL 8 ( demonstratie) zoals  prototyping, miniaturisatie, opschaling van prodcutie, certificeringen,  demonstraties, ontwikkeling van pilot productie lijnen, validering van marktisegmenten, en alle andere activiteiten die gericht zijn op het brengen van de innovatie naar investeringsgeschiktheid en markt-introductie. TRL9  aktiviteiten gericht op het werkelijk commercialiseren, zoals beurzen , advertenties, marketing, sales) worden geacht met het equity deel gefinancierd te worden.

Doelstelling Accelerator
Door het faciliteren en voorbereiden van de commerciële exploitatie van de innovatieactiviteiten, wil  de EIC Accelerator pilot marktintroducties versnellen. De faciltieiten omvatten steun voor de verdere ontwikkeling van investeringsbereidheid, koppeling met particuliere investeerders en klanten via brokerage activiteiten en evenementen.