Nieuwe subsidie energiebesparing voor VVE's

Er kan een vergoeding worden verstrekt voor isolatie, energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. De eerste indienronde sluit op 28 februari 2017.

De subsidie wordt in eerste instantie verstrekt voor het nemen van ten minste twee verschillende soorten isolatie. Daarnaast kan subsidie worden verkregen voor aanvullende maatregelen, zoals energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraaggestuurd ventilatiesysteem. 
 
VvE's die hun hele gebouw van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen voorzien, ontvangen een bonus van € 4.000 per appartement. Het subsidieplafond voor de eerste aanvraagronde bedraagt in totaal € 5 miljoen. 

De subsidieregeling is ook bedoeld voor individuele eigenaren - bewoners.