VIA subsidie SNN uitgebreid

De VIA 2016 stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf.  Binnen de VIA 2016 is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb'ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage. 

Doel van de regeling
De VIA 2016 heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb'ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Doelgroep
Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Friesland, Groningen en Drenthe en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een activiteit die ziet op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé en daarnaast een bijdrage levert aan de RIS3 en de NIA. De activiteit moet daarom bijdragen aan een maatschappelijk belang. 

Subsidiabele kosten
het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
materialen die onderdeel zijn van een prototype.
de loonkosten van werknemers en bijdrage eigen uren;
kosten van octrooien;
huurkosten van apparatuur en uitrusting;
reis- en verblijfkosten binnen Nederland.

Opening subsidieloket
Het subsidieloket gaat op 1 juli 2016 om 10.00 uur open. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2016, mits er voldoende budget is.