Horizon 2020 is het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie in Europa. Het is in het leven geroepen om de concurrentiepositie van Europe op het wereldtoneel te versterken. De programma’s en subsidies van Horizon 2020 bieden kansen voor ieder bedrijf dat in internationaal verband actief is met onderzoek, innovatie of technologische ontwikkeling.

Het effect van Horizon 2020

Het effect van het Horizon 2020 initiatief is dat het de economie direct stimuleert. Niet alleen qua werkgelegenheid maar juist de innovatie zorgt ervoor we toepassingen zien opkomen die zorgen voor een slimmere en duurzame samenleving.

Aandachtsgebieden van  Horizon 2020

De Europese Unie heeft circa 72 miljard beschikbaar voor het stimuleren van de technologische ontwikkelingen en innovatie maar legt daarbij de focus op drie aandachtsgebieden:
  • Het versterken van haar toppositie op het gebied van de wetenschap (Excellent Science).
  • Het versterken van industrieel leiderschap van ondernemingen.
    Denk hierbij o.a. aan het investeringen in ICT, nano en biotechnologie.
  • Het aanpakken van sociale vraagstukken.
    Denk hierbij o.a. aan het klimaat, vervoer, gezondheidszorg, veiligheid, welzijn en een sociale samenleving.

Horizon 2020 subsidie voor het MKB

Ook heeft de Europese Unie een deel van haar subsidie budget gereserveerd voor stimulering van onderzoek en innovatie dat door het Midden en Kleinbedrijf wordt geïnitieerd. Voorwaarde is dat zij wel
internationaal georiënteerd zijn en zich bezighouden met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten. Deze subsidieregelingen vallen onder het SME instrument. SME staat hierbij voor Small and medium-sized enterprises.