Naast de vele instanties die subsidies verstrekken zijn er ook veel thema's waarvoor subsidie mogelijk is. Deze thema's komen voort uit uit het beleid dat de overheid wil uitvoeren of stimuleren.

Enkele belangrijke thema's op dit moment zijn:

  • innovatie;
  • energie;
  • milieu;
  • gezondheidszorg;
  • regionale ontwikkeling.

Wilt u weten of ook uw thema past in een subsidieregeling, vul dan de subsidiecheck in.