28
jun

EIC accelerator versus SME instrument

We krijgen veel vragen waarin EIC Accelerator verschilt van het SME instrument. In dit artikel verschaffen laten we zien wat er nieuw is in EIC Accelereator en wat de verschillen zijn met SME instrument.

EIC accelerator versus SME instrument


EIC Accelerator is ontwikkeld in 2019 en de opvolger van het SME instrument. Het ondersteunt MKB
bedrijven die innovatieprojecten met een hoog groeipotentieel ontwikkelen. De projecten moeten
risicovol zijn en bijdragen aan een radicale transformatie van de markt. Hoewel de onderliggende
filosofie van het oorspronkelijke programma onveranderd blijft zijn er belangrijke en subtiele
verschillen die aanvragers moeten kennen om te slagen in het ontwikkelen van een winnend voorstel
voor EU-financiering.
 

Wat is er nieuw in EIC Accelerator?

Het grootste verschil met het SME instrument is dat in EIC Accelerator een gemengde
financieringsoptie is ingevoerd. MKB bedrijven ontvangen bij het slagen van hun project een
combinatie van subsidies en aandelenfinanciering.
De subsidiecomponent (max. € 2,5 miljoen) in de EIC Accelerator kan worden gecombineerd met een
commerciële aandelencomponent van maximaal 15 miljoen euro. Terwijl activiteiten van TRL 6 tot TRL
8 door middel van subsidies of gemengde financieringsopties zullen worden gefinancierd, zullen markt
nabije activiteiten (d.w.z. op TRL 9) alleen door deelneming in het aandelenkapitaal worden
gefinancierd.

De EIC Accelerator blijft het grootste en meest competitieve publieke financieringsprogramma in
Europa met slagingspercentages van minder dan 3%. Het financiert gemiddeld 30 tot 40 bedrijven per
oproep, via 3 tot 4 projectoproepen per jaar. In het kader van Horizon Europa zal de EIC naar
verwachting profiteren van een totaal budget van ongeveer € 10 miljard over een periode van 7 jaar,
waarbij een grote meerderheid van de middelen is toegewezen aan het EIC Accelerator-programma.
 

Waarin verschilt de EIC accelerator van het SME instrument?

1. Wat de evaluatie betreft, worden voorstellen voor uitsluitend subsidies en gemengde financiering
in de EIC Accelerator door deskundigen geëvalueerd op basis van drie gunningscriteria:
"excellentie", "impact" en "kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering". Terwijl deze criteria bij het
mkb-instrument respectievelijk 25%, 50% en 25% van de score uitmaakten, zijn ze bij de EIC
Accelerator nu gelijkelijk goed voor een derde van de eindscore. Het evaluatieproces handhaaft een
persoonlijk interview voor de voorstellen die aan alle kwaliteitsdrempels voldoen, maar voor EIC
Accelerator moet de presentatie die tijdens dat interview moet worden gebruikt, van tevoren
worden verstrekt.

2. Net als bij het SME-instrument moeten de deelnemers bij de EIC-accelerator aantonen dat zij over
voldoende operationele capaciteit beschikken om de geplande taken in het voorgestelde werkplan
(dat in deel 3 - Uitvoering) met succes uit te kunnen voeren. Deze beoordeling zal worden
gebaseerd op de competentie en ervaring van de aanvrager, met inbegrip van zijn operationele
middelen.

3. In de EIC Accelerator wordt gevraagd om actuele en verwachte financiële gegevens om het succes
van het project te garanderen. De aanvragers wordt verzocht het formulier met zoveel mogelijk
informatie in te vullen, rekening houdend met het feit dat sommige informatie misschien niet
beschikbaar is (bijvoorbeeld afhankelijk van de rechtsvorm en de staat van oprichting).

4. Naast de financiële status van de onderneming die de beoordelaars uit deze tabellen kunnen
afleiden, moeten de deelnemers nu de noodzaak van EIC-steun rechtvaardigen. Dit zal worden
gedaan door aan te tonen dat de aanvragende onderneming niet voldoende investeringen uit de
markt kan aantrekken en/of, met name voor aanvragende ondernemingen die blended financesteun
vragen, door aan te tonen dat de aanvragende onderneming door de markt als "nietbankabel"
wordt beschouwd, gezien de te ontwikkelen activiteiten. Deze motivering moet in de EIC
Accelerator worden opgenomen in deel 3 - Uitvoering.

5. In de aanvraagprocedure van EIC Accelerator wordt er een nieuwe samenvatting verlangt die de
oude "Samenvatting" van het model voor het mkb-instrument vervangt. Deze samenvatting bestaat
uit twee delen van elk 200 woorden, waarin de belangrijkste innovatie van het project gedetailleerd
moet worden beschreven (waarbij jargon of technisch taalgebruik moet worden vermeden) en ook
kort moet worden uitgelegd hoe de voorgestelde innovatie zich verhoudt tot de algemene strategie
van de aanvragende onderneming. De samenvatting moet aansluiten bij de kern van het voorstel
als het gaat om het beoordelingscriterium "Afstemming van het voorstel op de algemene strategie
van de aanvragende KMO en inzet van het team dat erachter staat", dus het kan een goed idee zijn
om te verwijzen naar zakelijke kansen, schaalvergroting, voldoen aan de behoeften van klanten, het
creëren van markten, enz.

Wij vertrouwen erop dat u nu een duidelijker beeld hebt van de wijze waarop de EIC accelerator
verschilt van het SME instrument. Heeft u echter nog vragen of kunnen wij u helpen met het aanvragen
van innovatie subsidies dan kunt u zich tot ons wenden via info@vandaalen-partners.nl

Misschien ook interessant

 

26
nov
Are you a start-up or SME looking for private funding? On November 29th you will have the chance ...
08
sept
Ben je de langdurige, inefficiënte, conventionele zoektocht naar een nieuwe investeerder beu? ...
28
jun
We krijgen veel vragen waarin EIC Accelerator verschilt van het SME instrument. In dit artikel ...
15
jun
Ben je een start-up of mkb en heb je de ambitie en drive om te groeien? Ben je al langere tijd ...
06
jan
Om ervoor te zorgen dat de private investeringen in productontwikkeling, softwareontwikkeling en ...
02
okt
Ook in 2019 heeft Inspiralia weer 7 Nederlandse bedrijven geholpen met het succesvol aanvragen ...
23
sept
Mkb-ondernemingen met een innovatief concept en de ambitie om dit concept op te schalen en Europees ...