PRIVACY


1. Inleiding
Onze website www.vandaalen-partners.nl  wordt beheerd door Van Daalen & Partners vof  ( hierna VDP genoemd ) Wij respecteren en beschermen uw privacy. Dit Privacy Beleid beschrijft hoe wij zullen omgaan met persoonsgegevens die u ons bezorgt of die wij over u verzamelen. Lees het onderstaande aandachtig om te weten hoe wij zullen omgaan met uw persoonsgegevens.


2. Informatie die VDP over u kan verzamelen door gebruik van de Site
VDP kan online informatie over u verzamelen, zoals door uw gebruik van deze Site. Op bepaalde delen van de site wordt u verzocht contact met ons op te nemen om een afspraak te maken of om u door ons te laten contacteren (hetzij telefonisch, per e-mail), of om uw vragen en opmerkingen via ons subsidiecheck formulier door te geven. Als u dit doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens die u actief opgeeft;
 • Uw IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en de laatste internetpagina die u heeft bezocht.
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;

VDP kan de persoonsgegevens die we over u verzamelen door de Site gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat de Site op een efficiënte manier aan u getoond wordt;
 • In het kader van klantbeheer en om onze diensten en goederen te kunnen leveren;
 • Om u informatie te bezorgen die u van ons gevraagd heeft; hieronder vallen ook de elektronische nieuwsbrieven als u zich via de Site heeft opgeven als abonnee voor de elektronische nieuwsbrieven van VDP.  Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen;
 • Als u ons schriftelijk toestemming heeft gegeven, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie Uw Rechten hieronder).
   

3. Internet Cookies

WAT ZIJN COOKIES?
Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw webbrowser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Cookies worden naar de harde schijf van uw apparaat gekopieerd wanneer u onze Site bezoekt, zodat ons systeem u bij een volgend bezoek kan herkennen en wij onze Site kunnen verbeteren.
 
Cookies kunnen tijdelijke cookies (of ‘sessiecookies’) zijn, die alleen worden gebruikt zolang u onze Site bezoekt en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit, of kunnen permanente cookies zijn, die op de harde schijf van uw apparaat blijven staan nadat u onze Site hebt verlaten totdat u ze handmatig verwijdert of uw browser ze na verloop van tijd verwijdert.


WAAR GEBRUIKEN WIJ COOKIES VOOR?

Wij gebruiken enkele tijdelijke cookies, zodat wij u kunnen herkennen wanneer u onze Site bezoekt, maar wij staan derden (met name Google zoals hierna verduidelijkt) toe op onze Site analytische cookies (zowel tijdelijke als permanente) te gebruiken om informatie te verzamelen over de delen van onze Site die het vaakst worden bezocht en om te controleren hoeveel verkeer onze nieuwsbrieven opleveren.


GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS
Deze Site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Site gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Al deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze Site te verbeteren, het gebruiksgemak van de Site voor u te vergroten en ons te laten weten hoe effectief de artikelen in onze nieuwsbrieven zijn. Wij beschouwen deze cookies als minimaal inbreuk makend op de privacy.
 
We gebruiken verschillende soorten cookies:
•    Functionele cookies die ervoor zorgen dat onze Site correct functioneert;
•    Statistieken (tracking) cookies om het gebruik van de site te meten en problemen snel te signaleren.
•    Interesse cookies voor het opslaan van voorkeuren en inhoud van ingevulde formulieren.


COOKIES EN UW PRIVACY – U KUNT COOKIES ACCEPTEREN OF WEIGEREN
De meeste webbrowsers staan zo ingesteld, dat zowel onze eigen cookies als cookies van derden worden geaccepteerd. U kunt die instellingen echter wijzigen (zowel met betrekking tot onze eigen cookies als cookies van derden), waarbij u de keuze heeft cookies altijd te accepteren, cookies te accepteren of te weigeren telkens wanneer ze worden verzonden of alle cookies altijd te weigeren. Wij raden u aan om zowel onze eigen cookies als de cookies van derden te accepteren om de functionaliteit van de Site optimaal te houden. U kunt uw browserinstellingen wijzigen via de werkbalk.
Als u onze cookies niet wilt accepteren, kunt u dit in uw browser instellen. Vergeet echter niet dat dit tot gevolg kan hebben dat bepaalde functies van de Site niet beschikbaar zijn en u de Site hierdoor mogelijk niet volledig kunt gebruiken/uw gebruik van de Site hierdoor verminderd kan zijn.


LINKS NAAR SOCIALE MEDIA SITES
Om de links naar sociale media sites zoals Twitter, Facebook en Youtube te implementeren en de verbinding te maken naar de betrokken sociale media of externe site, worden scripts gebruikt van domeinen waarover wij geen controle hebben. Wij wijzen u erop dat deze sites waarschijnlijk informatie verzamelen over uw gebruik van het internet in het algemeen, alsook van onze site. Als u op een van deze links klikt, zullen deze site die actie registreren en de informatie mogelijk gebruiken. U kijkt best het beleid van elk van deze sites na om te weten hoe ze uw informatie gebruiken en hoe u dit kan uitschakelen of verwijderen.
 

4. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken die niet door de Site verzameld worden

Naast de informatie die we over u verzamelen door de Site, kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen op ander manieren, bij persoonlijke contacten zoals bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via papieren formulieren, visitekaartjes, en met name op grond van een overeenkomst die wij met u sluiten en de uit te voeren opdrachten om subsidies verleend te krijgen en of verantwoording af te leggen aan de subsidieverlenende instantie. Hoe wij met deze informatie omgaan, is onderworpen aan dit privacy beleid.

Persoonsgegevens kunnen omvatten:

 • Uw naam, adres (werk en soms privé), telefoonnummers, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;

In het kader van de overeenkomst tot subsidieverlening, subsidieverantwoording, het aanvragen van kredieten en of tax refunds: burgerservicenummers (BSN); e-mailadressen, naam adres en woonplaats gegevens (NAW gegevens); geboortedata en of salaris/loonstroken.

5. Ons gebruik van uw persoonsgegevens die niet via de Site verzameld worden
Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om u onze diensten te leveren en andere informatie waar u om gevraagd heeft;

In het kader van klantbeheer en om de diensten die wij aan u geleverd hebben aan u te factureren;

    Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;

•    Om onze werkwijze te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; •    Als u ons schriftelijk toestemming heeft gegeven, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie uw rechten hieronder).
 

6. Doorgeven van uw persoonsgegevens verzameld door de Site of op een andere manier
Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:

 • Deze derde partij een subsidieverlenende instantie is,
 • Deze derde partij een accountant is, ten behoeve van een vereiste accountantsverklaring, of
 • Wij rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep doen op externe dienstverleners om gegevens te verwerken. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van een deel van onze administratie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klantentevredenheids-onderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren; of
 • U expliciet uw toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen; of
 • Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om uw persoons-gegevens door te geven (bijvoorbeeld, naar de subsidieverlenende instanties of Belastingsdienst) of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen; of
 • VDP  of vrijwel al haar activa, fuseert of overgenomen wordt door een externe partij, en uw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de gefuseerde of overgedragen activa.

Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.
 

7. Waar we uw persoonsgegevens bewaren
Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoek en de Site te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief in een land waar de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens minder streng is. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of de Site en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens.

8. E-mail, sms en andere elektronische berichten
Wij kunnen u contacteren per e-mail, sms of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot de diensten die VDP biedt. 

9. Uw rechten
U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden..
Merk op dat door verder gebruik te maken van onze diensten of de Site en door ons via de Site of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op de Site vermeld staan, u instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien u niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.
Ons Privacy Beleid van de Site kan op elk moment door ons gewijzigd worden zonder u hierover in te lichten. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen.
U heeft wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die VDP over u heeft en fouten te corrigeren of een eerdere toestemming in te trekken, dan wel VDP te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij of om een klacht in te dienen bij de Authoriteit Persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht ons te vragen om uw gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoek ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken, bezwaren alsook andere vragen die u mogelijk heeft over ons Privacy Beleid of over de informatie die VDP over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden tot: info@vandaalen-partners.nl.