Subsidies Nederland

Subsidies in Nederland

Extra financiële ruimte, dat klinkt voor ambitieuze ondernemers zeer aantrekkelijk. Innoveren vraagt immers om investeren. Maar uitzoeken of je innovatieve idee of ontwikkeling werkelijk voor subsidie in aanmerking komt, dat klinkt als gedoe. Welke wegen moet je bewandelen? Hoe vergroot je je kansen? En hoe zorg je dat je geen subsidie laat liggen? Dat uitzoekwerk kost tijd. Vraagt om specifieke kennis en kunde. Dus om de expertise van Van Daalen & Partners. Wij zijn gespecialiseerd in de belangrijkste innovatieregelingen voor start-ups en mkb. Al sinds 2001 maken wij het ondernemers makkelijker en profiteren ze van onze knowhow en ervaring.

Innoveren en investeren

Innovatieve bedrijven zijn goed voor de Nederlandse economie. Daarom wordt de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en programma’s door verschillende subsidieregelingen gestimuleerd en financieel ondersteund. Met name kosten in de ontwikkelingsfase en bij de bouw van prototypes komen voor subsidie en investering in aanmerking. Is een product eenmaal ontwikkeld? Dan kan de marktintroductie soms worden bevorderd door fiscaal voordeel aan te bieden aan de eerste gebruikers/kopers. Denk aan de energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu investeringsaftrek (MIA).

 

1300 subsidieregelingen

Subsidie wordt via verschillende instanties en organisaties verstrekt. Het doel van de overheid is bedrijven economisch te ondersteunen en hen te stimuleren bij het waarmaken van overheidsbeleid. Bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming. In totaal zijn er in Nederland wel meer dan 1300 regelingen, waarvan velen gericht op innovatie. Het is goed te weten dat wij voor ondernemers in die wirwar van regelingen de weg weten te vinden. We zijn altijd op zoek naar de beste match. Voor jou.

 

Subsidies voor ondernemers

Een greep uit de verschillende vormen van subsidie en financiering:

  • Europese subsidies
  • Fiscale stimuleringsregelingen 
  • Nationale innovatiesubsidies
  • Regionale subsidies
  • Innovatiekrediet
  • Investeerders
  • Participatiemaatschappijen
  • Fiscale aftrekregelingen 

 

Nederlandse innovatiesubsidies voor het mkb