MIT subsidie

Samenwerking en innovatie

Bij de MIT-regeling draait het om samenwerken en innoveren. Natuurlijk met het doel de Nederlandse economie verder te versterken. Provincies, het ministerie van Economische Zaken en Topsectoren trekken samen op in deze Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. MIT stimuleert mkb-ondernemers over regionale grenzen samen te werken. En hen optimaal te laten aansluiten op innovatietrajecten van diverse Topsectoren. Kom jij in aanmerking voor MIT?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de MIT-regeling?

MIT voor mkb

Samenwerken en innoveren, daar draait het om bij de MIT-regeling. Natuurlijk met het doel de Nederlandse economie verder te versterken. Provincies, het ministerie van Economische Zaken en Topsectoren trekken samen op in de MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Deze regeling stimuleert mkb-ondernemers over regionale grenzen samen te werken. En hen optimaal te laten aansluiten op innovatietrajecten van verschillende Topsectoren. 

 

Topsectoren benoemd door de overheid

Voor deze Topsectoren geldt een MIT-regeling
•    Agri & Food
•    Chemie, biobased en energie
•    Creatieve Industrie
•    Hightech Systemen & Materialen en ICT
•    Life, Sciences & Health
•    Logistiek
•    Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
•    Water

 

MIT-haalbaarheidsproject

Wil je als mkb’er de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart brengen? Kies dan voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Dit bestaat uit een haalbaarheidsstudie en onderdelen als literatuuronderzoek, octrooionderzoek, marktverkenning en mogelijk concurrentieanalyse. Ook industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling kunnen deel uitmaken van een haalbaarheidsproject. De MIT-regeling maakt het mogelijk subsidie aan te vragen voor haalbaarheidsprojecten. Bij toekenning ontvang je maximaal € 25.000 of 40% van de kosten. Wij helpen je graag om te onderzoeken of jij als mkb’er in aanmerking komt voor MIT.

 

MIT R&D-samenwerkingsprojecten

Werk je samen met minimaal 2 andere mkb-ondernemers aan innovatie? Staat het ontwikkelen of vernieuwen van producten, processen of diensten centraal? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor MIT-subsidie voor een R&D samenwerkingsproject. Het bedrag van deze subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject en maximaal 45% van de projectkosten. Een van de voorwaarden verbonden aan deze regeling is dat deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsproject een evenwichtig samenwerkingsverband vormen. Dus met een gelijkwaardige verdeling van kosten, inbreng en risico’s. Eén deelnemende mkb’er mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. We beoordelen graag of jullie initiatief in aanmerking komt voor MIT-subsidie.