BIK-regeling

Investeer in bedrijfsmiddelen

De BIK-regeling is een crisismaatregel uit 2020, met een voorlopige looptijd van twee jaar: 2021 en 2022. Zo stimuleert het kabinet bedrijven om te blijven investeren in bedrijfsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens, machines of computersystemen. Komt een aangekocht bedrijfsmiddel voor BIK in aanmerking? Dan levert de aankoop jou als ondernemer een investeringskorting op die je kunt laten verrekenen met de loonheffing. Is dit interessant voor jou?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de BIK?

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 2021

De BIK-regeling is een crisismaatregel uit 2020. De nieuwe kortingsregeling krijgt vooralsnog een looptijd van twee jaar: 2021 en 2022. Zo wil het kabinet bedrijven stimuleren om te blijven investeren in bedrijfsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens, machines of computersystemen. Staat een aangekocht bedrijfsmiddel op de BIK-lijst? Dan levert de aankoop ondernemers een investeringskorting op. Die korting kan de ondernemer laten verrekenen met de loonheffing. 

BIK is specifiek gericht op het mkb. Er is een staffel ingebouwd in de investeringskorting. Kleinere investeringen – met een investeringsbedrag tot en met 5 miljoen euro per jaar – leveren een afdrachtvermindering van 3,9% van het investeringsbedrag op. Voor het deel van het investeringsbedrag boven de 5 miljoen euro is de afdrachtvermindering vastgesteld op 2,44% van het investeringsbedrag.

Ondernemers mogen maximaal 4 keer per jaar een beroep doen op de regeling. Bij iedere aanvraag geldt een ondergrens van € 1500,- per bedrijfsmiddel en een minimumbedrag per aanvraag van € 20.000, -. 

Ga je in 2021 of 2022 investeren in bedrijfsmiddelen? Mogelijk heb je recht op BIK-investeringskorting. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de mogelijkheden. Laat geen kortingskansen liggen.