De EIC Accelerator Pilot (MKB-instrument) maakt deel uit van de pilot van de European Innovation Council (EIC) die innovatieve innovators, ondernemers, kleine bedrijven en wetenschappers ondersteunt met financieringsmogelijkheden en versnellingsdiensten.

Wat is de EIC Accelerator Pilot

De EIC Accelerator-pilot bouwt voort op het MKB-instrument fase II, ook bekend onder SME instrument, en biedt niet alleen subsidie-ondersteuning maar ook ondersteuning in de vorm van gemengde financiering (combinatie van subsidie ​​en eigen vermogen). Uniek aan deze subsidie is dat ieder individueel bedrijf een aanvraag kan indienen en er geen consortium verplicht is. Hiervoor kan een subsidie van maximaal 2,1 miljoen Euro en aanvullende financiering  middels aandelen tot maximaal 15 miljoen euro worden verkregen voor de Europese uitrol van hun innovatie.

Voor wie is deze Europese subsidie bestemd?

De EIC Accelerator ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen met een nieuw, innovatief of baanbrekend concept dat een hoog risico maar een groot potentieel met zich meebrengt. De EIC accelerator helpt hen bij het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe innovatieve producten, diensten en bedrijfsmodellen die economische groei kunnen stimuleren.

Het grote voordeel van het instrument is dat u die als enkel bedrijf kan aanvragen en er geen consortium nodig is. Elke maatschappelijke uitdaging of sleuteltechnologie kan worden aangevraagd. 

Welke ondersteuning is beschikbaar?

De EIC Accelerator pilot ondersteunt close-to-Market activiteiten, met als doel een sterke impuls te geven aan baanbrekende innovaties met een hoog marktpotentieel. Innovatieve MKB bedrijven met een duidelijke commerciële ambitie en een potentie voor een hoge groei en internationalisering zijn de  voornaamste doelgroepen.

Alle activiteiten van TRL 6 ( prototype ) tot TRL 8 ( demonstratie) zoals , prototyping, miniaturisatie, opschaling van productie, certificeringen,  demonstraties, ontwikkeling van pilot productie lijnen, validering voor marktintroductie per segment, en alle andere activiteiten die gericht zijn op het brengen van de innovatie naar investeringsgeschiktheid, en volwassenheid voor markt-introductie. TRL9  activiteiten gericht op het commercialiseren, zoals beurzen , advertenties, marketing, sales) worden geacht zelf of aanvullend met het equity deel gefinancierd te worden

Subsidie

Subsidies voor het door ontwikkelen van de innovatie en de voorbereiding op commerciële exploitatie en demonstratiedoeleinden: een bedrag van 500.000 EUR tot maximaal en 2,1 miljoen EUR (70% van de totale project kosten ).

Eigen vermogen

Als optie voor de geselecteerde ondernemingen word ook risico financiering aangeboden via het verkrijgen van een minderheids aandeel in de ondernemingen. Door deelnemingen van investeerders te faciliteren en door zelf als EU deel te nemen in de gefunde bedrijven is tot maximaal €15.000.000 extra financiering mogelijk per bedrijf.

Projectduur

Gemiddelde duur van een project is  12 tot 24 maanden.

De toegevoegde waarde van Van Daalen & Partners

Van Daalen & Partners heeft een uniek samenwerkingsverband met het Spaanse Inspiralia inzake de het SME instrument/Accelerator. Inspiralia is een Europees consultancy bedrijf met meer dan 160 medewerkers van 21 verschillende nationaliteiten en is actief in 18 Europese landen. Binnen Inspiralia is er een afdeling van meer dan 100 hoog gekwalificeerde medewerkers die enkel met het SME instrument/FTI en Accelerator bezig zijn. Inspiralia heeft intussen zeer succesvol voor meer dan 450 Europese bedrijven, uit verschillende branches de SME aanvragen verzorgd.

De scoringspercentages liggen dan ook zeer hoog. Binnen het SME instrument zijn de afgelopen 5 jaar de volgende scores gerealiseerd.

  • Voor fase 1 werd een scoringspercentage van ca 70% behaald
  • Voor fase 2 werd een scoringspercentage van ca 30% behaald

Onderdeel van de hoge scorings percentages voor Nederland  is een uniek Validatie proces wat Van Daalen & Partners samen met Inspiralia heeft opgezet.

Gebruik maken van de EIC Accelerator?

Wilt u weten of uw innovatie ook past binnen het Accelerator? Maak dan gebruik van de expertise die Van Daalen & Partners en Inspiralia gezamenlijk hebben. Met de subsidiecheck kunt u uw gegevens invullen. Wij nemen spoedig contact met u op om u verder te helpen.
 
Zijn er bepaalde zaken niet duidelijk of heeft u vragen dan kan u natuurlijk ook zelf direct contact met ons opnemen. U kunt ons mailen via info@vandaalen-partners.nl en/of ons bellen op 0252 226367.