Horizon 2020 is het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie in Europa. Het is in het leven geroepen om de concurrentiepositie van Europe op het wereldtoneel te versterken. De programma’s en subsidies van Horizon 2020 bieden kansen voor ieder bedrijf dat in internationaal verband actief is met onderzoek, innovatie of technologische ontwikkeling.

Het effect van Horizon 2020

Het effect van het Horizon 2020 initiatief is dat het de economie direct stimuleert. Niet alleen qua werkgelegenheid maar juist de innovatie zorgt ervoor we toepassingen zien opkomen die zorgen voor een slimmere en duurzame samenleving.

Aandachtsgebieden van  Horizon 2020

De Europese Unie heeft circa 72 miljard beschikbaar voor het stimuleren van de technologische ontwikkelingen en innovatie maar legt daarbij de focus op drie aandachtsgebieden:
  • Het versterken van haar toppositie op het gebied van de wetenschap (Excellent Science).
  • Het versterken van industrieel leiderschap van ondernemingen.
    Denk hierbij o.a. aan het investeringen in ICT, nano en biotechnologie.
  • Het aanpakken van sociale vraagstukken.
    Denk hierbij o.a. aan het klimaat, vervoer, gezondheidszorg, veiligheid, welzijn en een sociale samenleving.

Horizon 2020 subsidie voor het MKB

Ook heeft de Europese Unie een deel van haar subsidie budget gereserveerd voor stimulering van onderzoek en innovatie dat door het Midden en Kleinbedrijf wordt geïnitieerd. Voorwaarde is dat zij wel
internationaal georiënteerd zijn en zich bezighouden met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten. Deze subsidieregelingen vallen onder het SME instrument. SME staat hierbij voor Small and medium-sized enterprises.
 

Horizon Europe vanaf 2021 - 2027

De Europese Unie wil een inhaalslag maken ten opzichte van China en de VS in innovatie die nieuwe markten creëert.Het huidige SME-instrument gaat op in de EIC en heet nu het Accelerator-instrument. Door middel van een combinatie van equity en subsidies zal dit instrument mogelijk baanbrekende innovatie ondersteunen. 

Accelerator is de opvolger van het SME instrument Phase2 en heeft een vergelijkbare opzet echter met dit verschil dat de nadruk meer zal liggen op innovatie en risico. De phase1 van het SME instrument komt te vervallen en daarvoor ontwikkeld men de Pathfinder een programma vergelijkbaar met  het FET open programma en bedoeld voor baanbrekende innovaties in de zeer vroege fase ( labschaal TRL1-2). Hiervoor zijn nu pilots gestart.

Wilt u weten of uw innovatie ook past binnen het  Accelerator instrument? Maak dan gebruik van de expertise van Van Daalen & Partners. Met de subsidiecheck kunt u uw gegevens invullen. Wij nemen vervolgens contact met u op om uitleg te geven over de mogelijkheden.

 
Heeft u vragen over Horizon 2020 en of Horizon Europe wat het voor u kan betekenen neem dan contact met ons op. U kunt ons mailen via info@vandaalen-partners.nl en/of natuurlijk direct even bellen op 0252 226367.