Uitbreiding financierings mogelijkheden innovatie MKB in 2017

In 2017 zullen deze faciliteiten van de overheid voor nieuwe aanvragen een budget hebben van circa € 1,4 miljard;

Voor startups komt er per 2017 elk jaar € 52 miljoen extra beschikbaar. Ze krijgen een meer gunstige gebruikelijk-loonregeling voor directeur-grootaandeelhouders (€ 29 miljoen) en het kabinet komt met een faciliteit om samen met private investeerders, zogenaamde business angels, te investeren in startups en het MKB (€ 23 miljoen). 

De gebruikelijk-loonregeling voor oprichters van een startup houdt in dat DGA’s niet meer verplicht zijn zichzelf een belastbaar loon uit te keren van € 44.000. Ze mogen zich de eerste 3 jaar een minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in het bedrijf;

Het kabinet ondersteunt mkb-ers verder via diverse garantieregelingen (bijvoorbeeld via de BMKB), zodat ze sneller kunnen investeren en groeien. In 2017 staat voor ca. € 4 miljard uit aan garanties voor mkb-bedrijven.